Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimas

 

     Reorganizavimas vykdomas įgyvendinant Nacionalionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T -316 (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo T-39 redakcijomis) informuojame, kad Plungės r. Didvyčių daugiafunkcis centras bus reorganizuojamas, iki 2020 m.rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis"

     Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-123 patvirtintas "Biudžetinių įstaigų Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis, Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro ir Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio reorganizavimo sąlygų aprašas".

    

                                                                 Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro direktorė Anastazija Zaveckienė

 

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų

 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/darzeliai-priims-vaikus-bet-bus-laikomasi-saugumo-salygu

 

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų.

Numatyta, kad vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, ir toliau bus rekomenduojama ugdyti namuose. Be to, net jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą nebus privaloma – tėvai galės jį ir toliau prižiūrėti namuose. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos, organizuodamos savo darbą, privalės laikytis nustatytų reikalavimų:

 • maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: vaikai nuolat lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke; skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas ribojamas, jei jo išvengti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas, išlaikomas saugus atstumas;
 • vaikai maitinami grupės patalpose. Jei tokių sąlygų nėra ir valgoma bendroje salėje, joje vienu metu gali valgyti tik vienos grupės vaikai pagal iš anksto parengtą grafiką, o po kiekvienos grupės patalpa išvėdinama ir išvaloma. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neorganizuojamas;
 • užtikrinama, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • rekomenduojama švietimo pagalbos specialistams dirbti nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos kontaktinės konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto, po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai;
 • užtikrinama, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai, atlydintieji vaikus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
 • užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, negali būti priimami į darželį;
 • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • užtikrinama, kad įstaigoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių. Atvykus į darbą, jiems matuojama temperatūra;
 • tiesiogiai su vaikais nedirba darbuotojai, priklausantys rizikos grupei; draudžiama dirbti darbuotojams, esantiems saviizoliacijoje, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu;
 • užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 • kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
 • ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

 

 

 

 

 

 

Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimas

 

      Įgyvendinant  Nacionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Plungės  rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-316 (2019 m.  gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 ir  2020 m. vasario 13 d.sprendimo Nr.T1-3 redakcijomis) informuojame, kad Plungės r. Didvyčių daugiafunkcis centras bus reorganizuojamas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis".

    Iki 2020 m. gegužės 5 d. teisės aktų nustatyta tvarka Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis", Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašas bus pateiktas tvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybai.

     

                                                              Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro direktorė  Anastastazija Zaveckienė

 

 

Biudžetinių įstaigų Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis", Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio, Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašas

 

 

 

spausdinti