Plungės l-d "Vyturėlis" Didvyčių skyrius » Dėl socialinės paramos mokiniams