Plungės l-d "Vyturėlis" Didvyčių skyrius » Skelbimas

 

                                                           Šį rytą spindulėlis

                                                           Pabeldė į langelį

                                                           Ir nušvietė vaikučiams 

                                                          Takelį į darželį 

                                (K. Ivinskis)

 

Šventinio rytmečio pradžia Didvyčių darželyje -

 

Rugsėjo 1-ąją 11.00 val.

          

 

 

************************************************************************

 

 

 

 

 

************************************************************************************************************

 

 

    EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ 2022               

 

 

 

 

************************************************************************************

 

 

 

Čia vaikiškos svajonės gimsta,

Pasaulį pradedam pažinti...

Juk čia maži ir dideli draugauja,

Naujų žinių smalsauja...

 

                 Rugsėjo 1-ą dieną laukiame visų sugrįžtančių po vasaros atostogų, laukiame ir naujokų.

Šventinis rytmetys prasidės 11 val. kieme

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************

 

 

 

Balandžio 28 d. virtualus vaikučių sveikinimas Jums,

 

Mielos MAMOS

 

                   

 

 

**********************************************************************************************

 

 

 

 

Kartu su pavasario saule, su Šv. Velykomis 

į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.

Te sugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis.

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

                            Kovo 10 d. 11.15 val. 

 

   Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

 

                  šventinis rytmetis skirtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************

 

 

             

 

 

                Vasario  17 d. vyks linksmas šurmulys

 

 

           "ŽĖIMA, ŽĖIMA , BIEK ĖŠ KĖIMA"

 

 

 

 

 

 

******************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

                Sausio 13-ąją 8 valandą ryto dešimčiai minučių buvo uždegtos                                          vienybės, pergalės ir atminties žvakutės-

               simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę

 

 

 

 

**************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 4 d. 11.15 val.

 

muzikinis šventinis rytmetys

 

"RUDENĖLIS KELIAUJA"

 

 

 

  

 

****************************************************************************************************************

 

 

 

                                                   Gerbiami Tėveliai,

 

                                               Rugsėjis beldžias į duris padykęs

                                               Ir veda į mokyklą mažučius.

                                               Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus

                                               Rugsėjis vėlei kviečia vaikučius...

 

 

Rugsėjo 1-osios dienos šventinis susitikimas įvyks 10.30 val. darželio kiemelyje.   Pablogėjus oro sąlygoms, šventė lauke gali neįvykti. Vaikai susitiks su mokytojomis savo grupėse.

 

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, atsižvelgiant į COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją, 

 

PRIMENAME, kad

 

        *renginio metu suaugusieji privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones

        * šventės dalyviai privalo laikytis 1 metro atstumo

    * šventėje negali dalyvauti karščiuojantys asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu privaloma izoliacija

 

 

 Šis rugsėjis bus kitoks, nei įprastai ir ypač sudėtingas tiems, kurių vaikučiai ateis pirmą kartą į darželį. Mes esame pasirengę Jums padėti įveikti kylančius sunkumus, bendradarbiauti, siekiant užtikrinti sėkmingą naujai atvykusių vaikų adaptaciją.        

Drąsiai ženkite pro vartelius, bet sustokite prie durų.

 

Vaikų priėmimą vykdysime tokia tvarka:

 

        *  Į grupę vaikai priimami tik sveiki, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

         * Vaikus lydintys asmenys privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

        *  Atėjus prie įėjimo į darželį, reikės paskambinti nurodytais grupių telefonais.

       * Vaikus, kurie tik šiais mokslo metais pradės lankyti darželį ar tie, kurie pereis į kitą grupę (jų adaptacijos laikotarpiu) tėveliai galės palydėti į grupės rūbinę, laikantis nustatytų reikalavimų (dezinfekuoti rankas, dėvėti nosį ir burną dengiačias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo).

* Vaikų tėveliai į grupes NEBUS ĮLEIDŽIAMI.

 

 

Informacija Tėvams prieš prasidedant rugsėjui

 

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų  pakeitimo 

 

 

 

 

 

*********************************************************************

 

 

 

 

 

 

Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimas

 

     Reorganizavimas vykdomas įgyvendinant Nacionalionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T -316 (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo T-39 redakcijomis) informuojame, kad Plungės r. Didvyčių daugiafunkcis centras bus reorganizuojamas, iki 2020 m.rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis"

     Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-123 patvirtintas "Biudžetinių įstaigų Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis, Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro ir Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio reorganizavimo sąlygų aprašas".

    

                                                                 Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro direktorė Anastazija Zaveckienė

 

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darželiai priims vaikus, bet bus laikomasi saugumo sąlygų

 

https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/darzeliai-priims-vaikus-bet-bus-laikomasi-saugumo-salygu

 

Nuo gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Tai reiškia, kad mažųjų ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, bus privaloma laikytis nustatytų infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų.

Numatyta, kad vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, ir toliau bus rekomenduojama ugdyti namuose. Be to, net jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą nebus privaloma – tėvai galės jį ir toliau prižiūrėti namuose. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios įstaigos, organizuodamos savo darbą, privalės laikytis nustatytų reikalavimų:

 • maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: vaikai nuolat lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke; skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktas ribojamas, jei jo išvengti neįmanoma, ribojamas kontakto laikas, išlaikomas saugus atstumas;
 • vaikai maitinami grupės patalpose. Jei tokių sąlygų nėra ir valgoma bendroje salėje, joje vienu metu gali valgyti tik vienos grupės vaikai pagal iš anksto parengtą grafiką, o po kiekvienos grupės patalpa išvėdinama ir išvaloma. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neorganizuojamas;
 • užtikrinama, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • rekomenduojama švietimo pagalbos specialistams dirbti nuotoliniu būdu. Jei organizuojamos kontaktinės konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai arba vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto, po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai;
 • užtikrinama, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai, atlydintieji vaikus privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
 • užtikrinamas visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklės vertinimas. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pavyzdžiui, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, negali būti priimami į darželį;
 • darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • užtikrinama, kad įstaigoje dirba tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir kitų užkrečiamų ligų požymių. Atvykus į darbą, jiems matuojama temperatūra;
 • tiesiogiai su vaikais nedirba darbuotojai, priklausantys rizikos grupei; draudžiama dirbti darbuotojams, esantiems saviizoliacijoje, išskyrus dirbančius nuotoliniu būdu;
 • užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);
 • kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui;
 • ugdymo paslaugų teikimo patalpos išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

 

 

 

 

 

 

Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimas

 

      Įgyvendinant  Nacionalinę švietimo politiką, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Plungės  rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-316 (2019 m.  gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-309 ir  2020 m. vasario 13 d.sprendimo Nr.T1-3 redakcijomis) informuojame, kad Plungės r. Didvyčių daugiafunkcis centras bus reorganizuojamas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant prie Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis".

    Iki 2020 m. gegužės 5 d. teisės aktų nustatyta tvarka Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis", Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašas bus pateiktas tvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybai.

     

                                                              Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro direktorė  Anastastazija Zaveckienė

 

 

Biudžetinių įstaigų Plungės lopšelio-darželio "Vyturėlis", Plungės r. Prūsalių mokyklos-darželio, Plungės r. Didvyčių daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašas