Plungės l-d "Vyturėlis" Didvyčių skyrius » Naujienos

 

Kartu su pavasario saule, su Šv. Velykomis 

į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.

Te sugrįžta jis ir į Jūsų namus, ir į Jūsų širdis.

 

 

 

 

Gerbiami Tėveliai,

 

2020 m. kovo 30 d.

 

ugdymo procesas pradedamas vykdyti nuotoliniu būdu.

 

Mokytojos kiekvienos grupės messenger'yje įkels

 

savaitės temą, užduotėles.

 

Išsamesnė informacija yra Jūsų grupėse.

 

 

Būkite sveiki ir stiprūs

 

 

 

 

Kovo 10 d. 11.15 val. 

šventinis rytmetis skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

               

 

              Kovo 5 d. 11.00 val.                    

 

viktorina       

 

"Ką žinai apie Lietuvą"

 

      ***************************************************************

 

 

 

Didvyčių daugiafunkciame centre

 

2020 m. vasario 25 d. 15.30 val.

 

"Žėima, žėima, biek ėš kėima"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

Ge r b i a m i    T ė v e l i a i,

 

va s a r i o  17 d. - 21 d. 

 

m o k i n i ų   at o s t o g o s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiškaus skaitymo  konkursas

 

"Eilės tau, Lietuva"

 

vyks vasario 14 d. 11 val.

 

 

 

 

 

********************************************************

*      * *          *  *    *         **      *

**      *          *                 *      **

2019 m. gruodžio 23 d. - 2020 m. sausio 3 d.

 

   *    mokinių atostogos       *

 

  **       *     *   *   *  **     *         *

**************************************************

*    *   *   *       *   *     * 

*    *         *  *         *   *    *

* *   Gruodžio 19 d. 16.00 val.   *  *

 

*  * "Prie Kalėdų eglutės" *   *

 

*   **  *  *  Laukiame visų!   * **  *   

 

*

 

 

 

*************************************************

 

 

 

 

2019 m. gruodžio 3 d. 17.00 val.

 

kviečiamas tėvų susirinkimas

 

dėl tolimesnio Didvyčių daugiafunkcio centro

 

(darželio) darbo veiklos.

 

 

 

 

 

*********************************************

 

 

 

                                                            

 

K V I E Č I A M E

 

spalio 8 d. 16.00 val.

 

Į MOLIŪGO GIMTADIENĮ

 

Didvyčių daugiafunkciame centre