Plungės l-d "Vyturėlis" Didvyčių skyrius » Maitinimas

 

 

 

Valgiaraštis 1-a savaitė

 

Valgiaraštis 2-a savaitė

 

Valgiaraštis 3-ia savaitė

 

 

     Vaikai maitinami remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pritarimu patvirtintu Všį "Tikra mityba" - "Pavyzdinių ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų 15 dienų perspektyvinių valgiaraščių ir patiekalų receptūrų rinkiniu".

     15 dienų valgiaraščiai suderinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Plungės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  2018 m. rugsėjo 14 d. Valgiaraščio vertinimo pažyma Nr. VVP-6542.

    Valgiaraštis sudarytas pagal Rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394.

 

    Dalyvaujama ES paramos programoje "Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose"

 

Dėl darbo vasaros metu ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įgyvendinančiose įstaigose

 

„DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Dėl mokesčio  už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymą įgyvendinančiose įstaigose tvarkos aprašo  pakeitimo