Plungės l-d "Vyturėlis" Didvyčių skyrius » Visuomenės biuro specialistas

Nuo 2020 m. Plungės l/d "Vyturėlis"  Didvyčių skyriuje dirba

Plungės rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė Erika Siminavičienė

 

antradieniais  ir ketvirtadieniais

8.00 val. - 16.06 val.

 

tel. 8 621 71297 

 

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos

 

Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

Ugdyti ir vaikų sveikos gyvensenos gebėjimus.

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.

Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.

Organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

Analizuoti vaikų sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms.

Kaupti informaciją apie kasmetinius vaikų sveikatos tikrinimus ir analizuoti jų rezultatus.

Teikti informaciją ir konsultacija sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

Teikti pirmąją medicininę pagalbą.

Prižiūrėti vaikų maitinimą ir pildyti tvarkos apraše numatytus dokumentus.

Ugdyti ir kontroliuoti higienos įgūdžius.

 

 

 

Mokinių sveikatos priežiūros planas 2021 m.

 

 

Mokinių sveikatos priežiūros planas